งานประเพณีรับบัว
7 July 2019
งานเทศกาลเที่ยวพิมาย
7 July 2019

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561