งานเทศกาลเที่ยวพิมาย
7 July 2019

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนงาน 
งานประเพณีแห่หลวงพ่อโสธรทางบกและทางน้ำ
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561