ร่วมสนับสนุนประเพณีตักบาตรเทโว

งานประเพณีรับบัว
7 July 2019

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี 
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561